Z wiatrem : www.zwiatrem.pl
Aktualności
Czarter
Dokąd płynąć
Galeria
Strony dla żeglarzy
Usługi doradcze, biznesplany
Kontakt
Ranking stron żeglarskich
Dotacje dla przedsiębiorstw w 2011 r
Na stronie Regionalnego Porgramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego został zamieszczony planowany harmonogram konkursów na rok 2011.
Niestety, wygląda na to, że ziściły się obawy o wyczerpaniu środków na dotacje inwestcyjne dla firm, gdyż nie przewiduje się naboru projektów na najbardziej oblegane konkursy inwestycyjne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Szkoda.
Za to łatwiej będzie można ubiegać się o wsparcie na zakup specjalistycznych usług doradczych: z zakresu planowania inwestycyjnego, pozyskiwania finansowania na rozwój, doradztwa IT, wdrażania i certyfikacji systemów zarzadzania jakością. Przewidziano bowiem konkurs otwarty, co powinno ułatwić dopasowanie terminów ubiegania się o dotację z przygotowaniem inwestycji.

październik 2010
Program doradczy z zakresu zarządzania aktywami i pasywami krótkoterminowymi.
Uprzejmie informujemy, że firma Z WIATREM opracowuje program poprawy jakości zarządzania majątkiem obrotwym i zobowiązaniami krótkoterminowymi przedsiębiorstw, objęty bezwrotnymi funduszami pomocowymi.
Program, kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego obejmować będzie łącznie usługi doradcze i szkoleniowe oraz wsparcie informatyczne w procesie zarzadzania przedsiębiorstwem. Ramowy zakres doradztwa i szkolenia świadczonego jednemu beneficjentowi w ramach projektu będzie obejmować będzie :
* poprawę jakości zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami, optymalizację struktury aktywów obrotowych i kosztów z tym związanych,
* optymalizację kosztów i struktury finansowania bieżącego, w tym zobowiązań handlowych,
* opracowanie i udostępnienie przedsiębiorcy narzędzi informatycznych, wspierających zarządzanie aktywami i pasywami, jako sposobu na osiągnięcie celu programu i zapewnienie trwałości projektu.

Na proces doradczy składać się będą etapy:
- analizy i diagnozy sytuacji,
- opracowania strategii – programu doradczego,
- wdrożenia strategii – programu doradczego,
- opracowania i udostępnienia rozwiązań informatycznych,
- szkolenia przedsiębiorców z zakresu wykorzystania wdrożonych rozwiązań,
- stałego wsparcia i monitoringu efektów wdrażania strategii, w okresie realizacji programu.

Przedsiębiorstwa zainteresowane szczegółami projektu lub wzięciem udziału w programie i warunkami skorzystania z oferowanych usług, prosimy o kontakt telefoniczny lub email.
Osoba do kontaktu:
Wojciech Strojny, tel: 606 222 272, e-mail: biznesplany@zwiatrem.pl

kwiecień 2010
wsparcie PROW na inwestycje dla przemysłu spożywczego
Na konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i kierownictwa ARiMR ogłoszno nowy przewidywany termin naboru wniosków o pomoc dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.
O wsparcie do kwoty 20 mln zł, na przełomie II i III kwartału 2010 będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący m.in.:
- przetwórstwo warzyw i owoców, produkcję gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak: np. sałatki; produkcję soków z owoców i warzyw,
- przetwórstwo mleka, ziemniaków;
- produkcję wyrobów z mięsa, przetwarzanie i konserwowanie mięsa;
- handel hurtowy zbożem, owocami i warzywami, kwiatami i roslinami.
W ramach pomocy można prowadzić prace budowlane, nabywać maszyny i urządzenia oraz środki transportu, a także nabywać oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, sterowania produkcją i magazynowaniem.
Możliwości uzyskania wsparcia są spore, aczkolwiek przygotowania nalezy zacząć jak najwczesniej gdyż proces przygotowania dokumentacji może być czasochłonny, a nabór wniosków zazwyczaj trwa bardzo krótko i odbywa się w trybie "kto pierwszy ten lepszy" smile
Konkursy odbywają się zwykle raz do roku, choć w 2009 był wyjątkowy drugi nabór wniosków.

kwiecień 2010
ostatnie dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Po niespodziewanej zmianie harmonogramu konkursów na rok 2010, w dniu 24 marca 2010 Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na dotacje dla mikroprzedsiębiorstw:
- 1.1.1 schemat B – dotacje na przedsięwzięcia, których całkowita wartość nie przekracza kwoty 200 tys zł,
- 1.1.1 schemat A – dotacje na przedsięwzięcia, gdzie minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 20 tys zł, a wartość projektu jest większa niż 200 tys zł i mniejsza niż 8 milionów złotych.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60% i nie może przekroczyć 1 miliona złotych (dot. Schematu A).
Na przygotowanie dokumentacji konkursowej jest prawie 60 dni, wystarczająco by zdążyć z przygotowaniami niezbędnej dokumantacji, a inwestycję rozpocząć i realizować w późniejszym terminie.
Można nawet poczekać z rozpoczęciem inwestycji do uzyskania dotacji – rozstrzygnięcie konkursu zapowiadane jest na IV kwartał, ale może być to już w październiku, jak pokazuje doświadczenie z 2009 r.
Rozpoczęcie inwestycji nie może nastąpić później niż 12 miesięcy od ogłoszenia konkursu tj 24.03.2010. a zakończenie musi być osiągnięte przed upływem 3 lat. Można więc rozpocząć prace w bardziej stosownym momencie, a teraz skupić się tylko na niezbędnych do uzyskania dotacji sprawach. W ramach schematu B nie ma limitu kosztow na nakłady na materiały i roboty budowlane, co pozwala realizować ze wsparciem również rozbudowy i adaptacje budynków na potrzeby np. nowej działalności.

kwiecień 2010
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Zupełnie świeża (styczeń '10) Wiadomość sygnalna opracowana przez Urząd Statystyczny w Szczecinie poświęcona jest działalności innowacyjnej i już na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo ciekawa, szczególnie w aspekcie ostatniej dyskusji o "niepożądanych" efektach wsparcia innowacji przez program operacyjny województwa.
Po pierwsze, w latach 2007-2013 zmniejsza się ilość innowacji w regionie,
pod drugie, udział funduszy europejskich, wśród źródeł finansowania innowacji jest nieznaczny lub wręcz pomijalny,
po trzecie, o ile wartość przychodów ze sprzedaży w przemysle i usługach jest zbliżona (odpowiednio 56% i 44%) to udział w sprzedaży ogółem produktów nowych lub ulepszonych jest w przemysle 8 razy wiekszy niż w usługach (odpowiednio 8% i 1%).
W świetle tego badania nasuwają się ciekawe wnioski odnośnie efektów promowania i wspierania innowacyjności w ramach RPO WZP i są też wnioski w sumie optymistyczne dla regionu.
Po pierwsze, mimo przeznaczania dużych pieniędzy na wspieranie innowacji, badań i rozwoju w programie operacyjnym województwa, ich wpływ po pierwszym roku (2008) był żaden.
Po drugie, na gorąco formułowane opinie (patrz odsyłacz do artykułu GW Innowacje mają być innowacjami zamieszczony poniżej) dość luźno związane są z realiami i nie znajdują oparcia w liczbach.
A optymistyczny w sumie wniosek jest taki, że niezależnie od tego jak wielkie, negatywne emocje wzbudza podział funduszy unijnych, to najważniejsze dla finansowania i wzrostu innowacyjności czynniki leżą w samych przedsiębiorstwach, nie tam, gdzie mogło by się wydawać z lektury wspominianego artykułu, a szczególnie komentarzy do niego.
Opracowanie Urzędu Statystycznego w Szczecinie:

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

luty 2010
Wolin podejmuje się udziału w Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim
8 lutego odbyła się specjalna sesja Rady Gminy Wolin, poświęcona udziałowi Wolina w Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim.
Z tego co pisze Głos Szczeciński, nie obyło się bez politycznych połajanek, a komentarze internautów w dość niepochlebnym świetle stawiają rozsądek i motywacje stron konfliktu.
W sesji rady udział brało pospolite ruszenie żeglarskie oraz twórcy koncepcji Szlaku. Co lub kto przechylił szalę, nie wiem, ostatecznie jednak Wolin podejmuje się finansowania ( na razie I rata) udziału własnego w projekcie.
Uff...
http://www.gs24....Zachodniopomorski Szlak Żeglarski jednak powstanie.
8 luty 2010

<< Poprzednia 1 2 Następna >>