Z wiatrem : www.zwiatrem.pl
Aktualności
Czarter
Dokąd płynąć
Galeria
Strony dla żeglarzy
Usługi doradcze, biznesplany
Kontakt
Ranking stron żeglarskich
Biznesplany, analizy, doradztwo dla przedsiębiorstw
W połowie 2007 roku firma Z WIATREM rozszerzyła działalność o świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorstw z zakresu finansów i prowadzenia działalności. W oparciu o długoletnie doświadczenie w finansowaniu przedsiębiorstw, analizie finansowej i kontrolingu, zdobyte w podczas pracy w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych oraz w bankowości korporacyjnej renomowanych banków, oferujemy profesjonalną pomoc przedsiębiorcom i firmom w planowaniu rozwoju, podejmowaniu decyzji menedżerskich, rozpoznaniu problemów w funkcjonowaniu firmy i wyszukaniu środków zaradczych.
Zależnie od Państwa oczekiwań i potrzeb, świadczone usługi doradcze mogą przyjąć różną formę oraz intensywność, począwszy od jednorazowych konsultacji w interesującym Państwa zakresie finansów przedsiębiorstw, poprzez przygotowanie kompleksowej dokumentacji finansowej projektów inwestycyjnych w formie biznesplanu aż po zaplanowanie i realizację rozbudowanych programów doradczych.
W szczególności proponujemy usługi w następujących obszarach tematycznych:
   -   kontroling – projekty mogą obejmować jedno lub kilka z wybranych zagadnień związanych z analizą efektywności przedsiębiorstwa, takich jak: przygotowanie koncepcji oraz programu wdrożenia narządzi efektywnej kontroli kosztów, opracowanie i wdrożenie rachunku rentowności produktów i usług, okresowy monitoring funkcjonowania systemu kontrolingu,
   -   analiza finansowa i prognozowanie – opracowywanie indywidualnego modelu prognozowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, planowanie płynności, analiza efektywności zaangażowanego kapitału własnego, przygotowanie prognoz finansowych wraz z analizą scenariuszy,
- monitoring polityki kredytu kupieckiego i ryzyka kredytowego kontrahentów handlowych,
   -   analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, opracowanie planów restrukturyzacji finansowej,
   -   biznesplan – opracowanie dokumentacji finansowej wymaganej dla pozyskania finansowania bankowego lub znalezienia inwestora, ubiegania się o dotację ze środków UE, w zakresie i formie uzgodnionej ze zleceniodawcą oraz przeznaczeniem dokumentacji, obejmującej zazwyczaj: syntetyczne przedstawienie projektu i jego uczestników, opracowanie założeń montażu finansowego, opracowanie szczegółowych prognoz sytuacji finansowej, analizę uwarunkowań rynkowych, analizę SWOT, analizę opłacalności lub        kosztów i korzyści projektu,
   -   doradztwo i pomoc w zakresie określenia i dokonania wyboru strategii rozwoju firmy lub pozyskiwania źródeł finansowania rozwoju,
   -   przygotowanie wniosków o dotacje ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013.

W celu zapewnienia kompleksowej i pełnej obsługi doradczej, firma Z WIATREM korzysta ze współpracy z licencjonowanymi doradcami podatkowymi oraz radcami prawnymi, specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorstw.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Prosimy o kontakt mailowy (biznesplany@zwiatrem.pl)
lub telefoniczny (+48 606 222 272).