Z wiatrem : www.zwiatrem.pl
Aktualności
Czarter
Dokąd płynąć
Galeria
Strony dla żeglarzy
Usługi doradcze, biznesplany
Kontakt
Ranking stron żeglarskich
Biznesplany, analizy, doradztwo dla przedsiębiorstw
W połowie 2007 roku firma Z WIATREM rozszerzyła działalność o świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorstw z zakresu finansów i prowadzenia działalności. W oparciu o długoletnie doświadczenie w finansowaniu przedsiębiorstw, analizie finansowej i kontrolingu, zdobyte w podczas pracy w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych oraz w bankowości korporacyjnej renomowanych banków, oferujemy profesjonalną pomoc przedsiębiorcom i firmom w planowaniu rozwoju, podejmowaniu decyzji menedżerskich, rozpoznaniu problemów w funkcjonowaniu firmy i wyszukaniu środków zaradczych.
Zależnie od Państwa oczekiwań i potrzeb, świadczone usługi doradcze mogą przyjąć różną formę oraz intensywność, począwszy od jednorazowych konsultacji w interesującym Państwa zakresie finansów przedsiębiorstw, poprzez przygotowanie kompleksowej dokumentacji finansowej projektów inwestycyjnych w formie biznesplanu aż po zaplanowanie i realizację rozbudowanych programów doradczych.
W szczególności proponujemy usługi w następujących obszarach tematycznych:
   -   kontroling – projekty mogą obejmować jedno lub kilka z wybranych zagadnień związanych z analizą efektywności przedsiębiorstwa, takich jak: przygotowanie koncepcji oraz programu wdrożenia narządzi efektywnej kontroli kosztów, opracowanie i wdrożenie rachunku rentowności produktów i usług, okresowy monitoring funkcjonowania systemu kontrolingu,
   -   analiza finansowa i prognozowanie – opracowywanie indywidualnego modelu prognozowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, planowanie płynności, analiza efektywności zaangażowanego kapitału własnego, przygotowanie prognoz finansowych wraz z analizą scenariuszy,
- monitoring polityki kredytu kupieckiego i ryzyka kredytowego kontrahentów handlowych,
   -   analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, opracowanie planów restrukturyzacji finansowej,
   -   biznesplan – opracowanie dokumentacji finansowej wymaganej dla pozyskania finansowania bankowego lub znalezienia inwestora, ubiegania się o dotację ze środków UE, w zakresie i formie uzgodnionej ze zleceniodawcą oraz przeznaczeniem dokumentacji, obejmującej zazwyczaj: syntetyczne przedstawienie projektu i jego uczestników, opracowanie założeń montażu finansowego, opracowanie szczegółowych prognoz sytuacji finansowej, analizę uwarunkowań rynkowych, analizę SWOT, analizę opłacalności lub        kosztów i korzyści projektu,
   -   doradztwo i pomoc w zakresie określenia i dokonania wyboru strategii rozwoju firmy lub pozyskiwania źródeł finansowania rozwoju,
   -   przygotowanie wniosków o dotacje ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013.

W celu zapewnienia kompleksowej i pełnej obsługi doradczej, firma Z WIATREM korzysta ze współpracy z licencjonowanymi doradcami podatkowymi oraz radcami prawnymi, specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorstw.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Prosimy o kontakt mailowy (biznesplany@zwiatrem.pl)
lub telefoniczny (+48 606 222 272).
Z Wiatrem
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty


Na stronie informacje umieściliśmy w następujący sposób:
Aktualności – nowiny i informacje o firmie lub o tematyce żeglarskiej, związane z regionem, znalezione w prasie lub wyszukane w Internecie.
Czarter - w tej zakładce znajdziesz ogólne warunki czarteru, cennik, ogólne i szczegółowe informacje o jachtach, listę wyposażenia jachtu i terminarz czarterów,
Dokąd płynąć - w tym dziale znajdują się propozycje rejsów na wodach Zalewu, linki lub informacje o ważniejszych przystaniach i marinach na Zalewie Szczecińskim i Jeziorze Dąbskim - może one Was zainspirują.
Galeria – tu umieściliśmy zdjęcia, głównie żeglarskie, nie tylko nasze,
Strony dla żeglarzy - linki do użytecznych materiałów i informacji,
Usługi doradcze, biznesplany – informacja o naszej ofercie - usługi z zakresu doradztwa gospodarczego i finansowego, przygotowywania biznesplanów i wniosków o dotacje ze środków UE, kontroling,
Kontakt - gdzie umieściliśmy dane kontaktowe do nas: adres, numer telefonu i adresy e-mail, może zechcecie podzielić się informacjami lub przesłać uwagi o stronie czy ofercie,


Poniżej zaś kilka słów o nas i naszej okolicy.
Z WIATREM Wojciech Strojny Doradztwo, biznesplany, kontroling i fundusze UE
Doradztwo, biznesplany, kontroling i fundusze UE
Czartery jachtów i rejsy żeglarskie na Zalewie SzczecińskimFirma Z Wiatrem powstała w sierpniu 2006 roku, przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako sposób na prowadzenie profesjonalnej działalności zawodowej poza strukturami korporacyjnymi, a także sposób na rozwijanie osobistych zainteresowań żeglarskich.
Tak więc poza zawodowym świadczeniem usług doradczych, związanym z szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstw, żeglarstwo turystyczne i rekreacyjne nadal zajmuje poczesne miejsce w naszej działalności.
Oferujemy usługowe przygotowywanie biznesplanów i analiz gospodarczych oraz doradztwo w pozyskiwaniu finansowania, restrukturyzacji finansowej i przedsięwzięciach inwestycyjnych a także pomoc w pozyskaniu środków unijnych.
Oferujemy także czartery jachtów na Zalewie Szczecińskim oraz udział w rejsach. Na stronie umieściliśmy użyteczne żeglarskie informacje, wskazówki dokąd popłynąć i gdzie zacumować, gdzie skierować kroki na lądzie, tak by nacieszyć się w pełni udanym urlopem lub wakacjami.
Przyjęliśmy sobie za cel przybliżenie pięknego akwenu Zalewu Szczecińskiego oraz umożliwienie skorzystania z jego atrakcji z naszą pomocą. Informacje kierujemy nie tylko do żeglarzy – im uroków Zalewu zachwalać nie trzeba, ale także tych wszystkich, których kuszą i ciekawią nowe okolice, piękne otoczenie i morski brzeg, historia najnowsza i najdawniejsza oraz bogactwo przyrody.


Zapraszamy nad Zalew Szczeciński, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.